Wersja polska nglish version
   

Studia Socjologiczne nr 3/2000 (158)

Artykuły

 • Janusz Ziółkowski. 6 kwietnia 1924 - 5 kwietnia 2000 (Jan Włodarek).
 • Grzegorz Ekiert: Prawidłowości transformacji w Europie Wschodniej.
 • Hanna Podedworna: Przemiany procesu pracy w rolnictwie.
 • Ewa Rokicka, Paweł Starosta: Mobilność zawodowa w makroregionie łódzkim.
 • Tomasz Woźniak: Katoliccy moderniści wobec problemu emancypacji kobiet.

Recenzje

 • Dominant Culture as a Foreign Culture: Dominant Groups in the Eyes of Minorities. Edited by Janusz Mucha (rec. Piotr Wróblewski).
 • Katarzyna Duczkowska-Małysz: Rolnictwo - wieś - państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa (rec. Janusz Witkowicz).
 • Anthony Giddens: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji (rec. Katarzyna Gilarek).
 • Obcy w "swojej" kulturze Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Pod redakcją Grzegorza Babińskiego, Janusza Muchy, Andrzeja Sadowskiego. Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce. Pod redakcją Janusza Muchy (rec. Małgorzata Bieńkowska).
 • Zmiana systemu wartości w dobie modernizacji społeczno-ekonomicznej. The European Value System. Edited by Jadwiga Koralewicz (rec. Krystyna Janicka).

Sprawozdania

 • Międzynarodowa Sesja Robocza "The Second Generation of Democratic Elites in Easter and Central Europe". Mogilany, 10-12 grudnia 1999.
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23