Wersja polska nglish version
   

Studia Socjologiczne nr 4/2000 (159)

Artykuły

  • Włodzimierz Wesołowski: Teoretyczne aspekty badania elit politycznych.
  • Krzysztof Jasiecki: Lobbing gospodarczy w Polsce.
  • Michał Wenzel: Tożsamość polityczna a stosunek do związków zawodowych w warunkach transformacji ustrojowej.

Recenzje

  • Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: nadzieje i obawy polskiej wsi (rec. Krzysztof Gorlach).
  • Henryk Domański: Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajach (rec. Agnieszka Niburska).
  • Księga dla Profesora. Idea a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Profesora Jerzego Szackiego. Zbiór rozpraw pod redakcją Ewy Nowickiej i Mirosława Chałubińskiego (rec. Marcin Sendecki).
  • Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999. Pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego (rec. Edmund Wnuk-Lipński).
  • Socjologiczny przebój albo intelektualny kicz. Lidia Zbiegień-Maciąg: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm (rec. Paweł Blaszkiewicz).

Sprawozdania

  • Międzynarodowa konferencja "Symbols, Power and Politics". Lublin, 19-20 czerwca 2000.
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23