Wersja polska nglish version
   

Studia Socjologiczne nr 1,2/2000

Teoria wyboru społecznego

 • Grzegorz Lissowski: Wprowadzenie.
 • Jacek Haman: Racjonalne metody podziału mandatów w wyborach proporcjonalnych.
 • Mikołaj Jasinski: Czy zawsze większy jest silniejszy, czyli jak zmierzyć siłę uczestników zgromadzeń decyzyjnych?
 • Grzegorz Lissowski: Metody agregacji indywidualnych preferencji.
 • Dariusz Przybysz: Agregowanie ocen sędziów sportowych jako przykład zbiorowego podejmowania decyzji.
 • Grzegorz Lissowski: Zasady sprawiedliwości dystrybutywnej: nowe zasady oceny sprawiedliwości.
 • Marta Kuc: Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego.
 • Marek M. Kamiński: Problem roszczeń.
 • Marek M. Kamiński: Racjonowanie "hydrauliczne".
 • Tadeusz Tyszka, Tomasz Zaleśkiewicz: Zachowania wobec ryzyka w sytuacjach eksperymentalnych i w naturalnych sytuacjach społecznych.

Recenzje

 • Rzecz o ethosie i terapii w nauce. Janusz Goćkowski: Uniwersytet i tradycja w nauce (rec. Grażyna Woroniecka).
 • "Gość w dom"? Halina Grzymała-Moszczyńska i Ewa Nowicka: Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych (rec. Katarzyna Szymańska).
 • Katarzyna Sobolewska-Myślik: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku (rec. Maciej Kopczyński).
 • Zagraniczni właściciele i polscy pracownicy sprywatyzowanych przedsiębiorstw. Pod redakcją Marii Jarosz (rec. Patryk Grzesik).

Sprawozdania

 • Konferencja interdyscyplinarna "Wielokulturowość: między teorią a praktyką". Poznań, 18-19 listopada 1999.
 • Konferencja ;,Local communities: between tradition and modernity". Mądralin, 19-21 listopada 1999.
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23