Wersja polska nglish version
   

Studia Socjologiczne nr 4/1998

Artykuły

  • Tadeusz Sozański: Socjologia teoretyczna jako nauka normalna.

***

  • Maria Szmeja: Historyczne i społeczne uwarunkowania powstawania mniejszości niemieckiej i narodu śląskiego w Polsce.
  • Dariusz Wojakowski: Pogranicze polsko-ukraińskie: lokalność jako czynnik warunkujący stosunki etniczne.

***

  • Elżbieta Hałas: Socjologia a etyka społeczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1998.

Kronika życia naukowego

  • Kilka uwag o XIV Światowym Kongresie Socjologii, Montreal, 26 lipca - l sierpnia 1998 (Janusz Mucha i Antoni Sułek).
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23