Wersja polska nglish version
   

Studia Socjologiczne nr 4/2004 (175)

  • Janusz Mucha: Socjologia polska a socjologia ukraińska

Artykuły

  • Walerij Chmelko: Przemiany struktury społecznej na Ukrainie w okresie niezawisłości.
  • Natalia Pohorila: Zaufanie obywateli do instytucji politycznych i publicznych - analiza porównawcza.
  • Tatiana Jefremenko: Zachowania mieszkańców Ukrainy na rynku finansowym.
  • Iryna Prybytkowa: Migranci zarobkowi w hierarchii społecznej społeczeństwa ukraińskiego: status, wartości, strategie życiowe, styl i sposób życia.
  • Tatiana Rudnicka: "Internetyzacja" jako początkowy etap wchodzenia Ukrainy w globalizującą się społeczność światową.
  • Ludmiła Skokowa: Identyfikacja religijna w autobiograficznych przekazach młodzieży: próba interpretacji socjologicznej.
  • Natalia Panina: O zastosowaniu skali dystansu społecznego w badaniach tolerancji na Ukrainie.
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23