Wersja polska nglish version
   

Wydawcy i redakcja

Rada redakcyjna

 • Paul Blokker (Univesity of Bologna)
 • Michael Burowoy (University of California Berkeley)
 • Krzysztof Jasiewicz (Washington and Lee University)
 • Krzysztof Koseła (Uniwersytet Warszawski)
 • Ireneusz Krzemiński (Uniwersytet Warszawski)
 • Jan Kubik (Rutgers University; University College London)
 • Jolanta Kulpińska (Uniwersytet Łódzki)
 • Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 • Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • David Ost (Hobart and William Smith Colleges)
 • Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Kazimierz M. Słomczyński (Ohio State University)
 • Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
 • Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski)
 • Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński)

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Sekretarz redakcji
Redaktorzy tematyczni
 • Wojciech Adamek (UJ) – klasyczna myśl socjologiczna oraz dział recenzji, listów i polemik
 • Marta Bucholc (UW, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) – socjologia humanistyczna
 • Henryk Domański (IFiS PAN) – redaktor statystyczny, socjologia struktur społecznych i mobilności
 • Anna Horolets (UW) – antropologia społeczna
 • Piotr Jabkowski (UAM) - redaktor statystyczny; metodologia badań ilościowych, badania jakości życia
 • Katarzyna Kajdanek (UWr) - socjologia miasta, socjologia przestrzeni, społeczności lokalne
 • Łukasz Krzyżowski (AGH, Humboldt University) – demografia społeczna, migracje, metodologia badań jakościowych
 • Magdalena Nowicka (Humboldt-Universität zu Berlin) – socjologia etniczności, tożsamość zbiorowa, teoria socjologiczna
 • Marta Olcoń-Kubicka (IFiS PAN) – socjologia ekonomiczna
 • Krzysztof Pietrowicz (UMK) - współczesne teorie socjologiczne, socjologia nauki, technologii i Internetu
 • Mikołaj Stanek (Universidad de Salamanca) – socjologia religii, analizy demograficzne
 • Tomasz Szlendak (UMK) – socjologia kultury, rodziny i obyczajów

Zespół recenzentów

 • Łukasz Afeltowicz (UMK)
 • Agata Bachórz (UG)
 • Ewa Banaszak (UWr)
 • Joanna Bielecka-Prus (UMC-S)
 • Irena Borowik (UJ)
 • Zuzanna Brzozowska (Vienna Institute of Demography)
 • Stanisław Burdziej (UMK)
 • Michał Cebula (UWr)
 • Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS)
 • Marek Czyżewski (UŁ)
 • Piotr Długosz (UP w Krakowie)
 • Rafał Drozdowski (UAM)
 • Grzegorz Ekiert (Harvard University)
 • Kaja Gadowska (UJ)
 • Jacek Gądecki (AGH)
 • Małgorzata Głowacka-Grajper (UW)
 • Jolanta Grotowska-Leder (UŁ)
 • Aleksandra Grzymała-Kazłowska (UW)
 • Honorata Jakubowska (UAM)
 • Krzysztof Jasiecki (UW)
 • Krzysztof Jasiewicz (Washington & Lee University)
 • Marta Juza (UP w Krakowie)
 • Michał Kaczmarczyk (UG)
 • Sławomir Kapralski (UP w Krakowie)
 • Aleksandra Kołtun (UMCS)
 • Kazimierz Krzysztofek (Uniwersytet SWPS)
 • Jan Kubik (University College London)
 • Katarzyna Leszczyńska (AGH)
 • Aleksandra Lis (UAM)
 • Grzegorz Lissowski (UW)
 • Daria Łucka (UJ)
 • Irena Machaj (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski)
 • Ewa Michna (UJ)
 • Adam Mrozowicki (UWr)
 • Lech Nijakowski (UW)
 • Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)
 • Monika Oliwa-Ciesielska (UAM)
 • Antonina Ostrowska (IFiS PAN)
 • Dominika Polkowska (UMCS)
 • Dorota Praszałowicz (UJ)
 • Adam Przeworski (New York University)
 • Robert Pyka (UŚ)
 • Dorota Rancew-Sikora (UG)
 • Tomasz Sahaj (AWF Poznań)
 • Piotr Sałustowicz (Uniwersytet SWPS)
 • Joanna Sikorska (IFiS PAN)
 • Krystyna Slany (UJ)
 • Kazimierz M. Słomczyński (IFiS PAN, Ohio State University)
 • Marta Smagacz-Poziemska (UJ)
 • Paweł Starosta (UŁ)
 • Antoni Sułek (UW)
 • Marek S. Szczepański (UŚ)
 • Anna Śliz (UO)
 • Iwona Taranowicz (UWr)
 • Kazimiera Wódz (UŚ)
 • Michał Wróblewski (UMK)
 • Iwona Zielińska (APS)
 • Maria Zielińska (UZ)
 • Aldona Żurek (UAM)

 

Adres redakcji

00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23
e-mail: redakcja@studiasocjologiczne.pl

Wydawcy

 • Instytut Filozofii i Socjologii
  Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  www.ifispan.waw.pl 
 • Komitet Socjologii PAN 
 • Wydział Filozofii i Socjologii UW
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23