Wersja polska nglish version
   

Książki nadesłane

W przekonaniu, iż jedną z głównych funkcji czasopisma akademickiego jest krytyka i informacja naukowa, zapraszamy do nadsyłania do naszej redakcji publikacji z szeroko pojętej dziedziny socjologii. Niektóre z nich zostaną na łamach Studiów zrecenzowane, a wszystkie pozostałe trafią na naszą stronę internetową do działu „Książki nadesłane”. Pragnęlibyśmy, aby ta strona stała się ważnym źródłem informacji o publikacjach socjologicznych ukazujących się na polskim rynku.

Nasza propozycja dotyczy również zapowiedzi wydawniczych oraz publikacji znajdujących się w końcowych stadiach opracowania edytorskiego. Informujcie nas o swoich zamierzeniach i wskazujcie książki, które uważacie za warte zrecenzowania.

Z przyjemnością zapoznamy się z Państwa uwagami lub sugestiami. Prosimy o kontakt w tych sprawach bezpośrednio z redaktorem naczelnym (naczelny@studiasocjologiczne.pl), sekretarzem redakcji, Barbarą Gruszką (redakcja@studiasocjologiczne.pl) lub członkiem redakcji, Wojciechem Adamkiem, odpowiedzialnym za dział recenzji (wojciech.adamek@uj.edu.pl).

Książki nadesłane w roku 2019

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje. Praca zbiorowa pod redakcją Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2019, s. 258. 
 • Urszula Jarecka. Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2018, s. 296.

Instytut Pamięci Narodowej

 • Daniel Wicenty. Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze. Dysfunkcje w służbie bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Gdańsk–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2018, s. 512.

Instytut Socjologii UW

 • "Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa" 2(09)/2018. Warszawa: Instytut Socjologii UW 2018, s. 156.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Marta Juza. Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019, s. 360.
 • Dariusz Jemielniak. Socjologia Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019, s. 232.

Fundacja Terytoria Książki

 • Tomasz Rakowski. Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki 2019, s. 392.

Wydawnictwa Drugie

 • Marzena Kordaczuk-Wąs. Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja. Warszawa: Wydawnictwa Drugie 2018, s. 95.

Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

 • "Studi di Sociologia" 1 Anno LVII. Milano: Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Gennaio-Marzo 2019, s. 108.

Książki nadesłane w roku 2018

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Dariusz Brzeziński. Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 221.
 • Zbigniew Mikołejko. Między zbawieniem a Smoleńskiem. Studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 226.
 • Magdalena Grabowska, Joanna Regulska, Emilia Rekosz-Cebula. Między wójtem a proboszczem. Działalność kobiet w polskich samorządach lokalnych (1990-2016). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 214.
 • Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: ewolucja paradygmatu. Pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego, Krystyny Janickiej i Kazimierza M. Słomczyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 396.
 • Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988–2013. Pod redakcją Anny Kiersztyn, Danuty Życzyńskiej-Ciołek i Kazimierza M. Słomczyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 402. 
 • Maria Theiss, Anna Kurowska, Janina Petelczyc, Barbara Lewenstein. Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 236.
 • Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2016/17. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego i Franciszka Sztabińskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2018, s. 144.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Moda na bieganie - zapiski socjologiczne. Redakcja naukowa Jakub Ryszard Stempień. Łódź: Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2017, s. 275.

Znak Horyzont

 • Andrzej Friszke. Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 1981-1984. Kraków: Znak Horyzont 2017, s. 640.
 • Andrzej Zoll, Marek Bartosik. Od dyktatury do demokracji. I z powrotem. Autobiograficzna rozmowa o współczesnej Polsce. Kraków: Znak Horyzont 2017, s. 320.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

 • Poza wykluczeniem i marginalizacją: pytanie o aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego i działania instytucji. Pod redakcją Jakuba Niedbalskiego, Mariolii Racław, Doroty Żuchowskiej-Skiby. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 60. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017.
 • Aktualne problemy społeczne - wybrane aspekty i konteksty. Pod redakcją Emilii Garncarek. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 61. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017.
 • Nowe aspekty współczesnych problemów społecznych. Pod redakcją Joanny Grotowskiej-Leder. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 62. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017.

Księgarnia Akademicka

 • Krzysztof C. Matuszek. Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka. Kraków: Księgarnia Akademicka 2017, s. 171.

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 • Anna Śliz. Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata. Próba analizy socjologicznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2017, s. 380.

Wydawnictwo Naukowe UAM

 • Tadeusz Lewaszkiewicz. Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2017, s. 512.

Instytu Wydawniczy Książka i Prasa

 • Krwawy cień genocydu. Ludobójstwa - pamięć, dyskurs,edukacja. Część druga. Redakcja naukowa Beata Machul-Telus, Urszula Markowska-Manista, Lech M. Nijakowski. Warszawa: Książka i Prasa 2017, s. 538.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Norbert Elias. Esej o czasie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 222.

Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

 • "Studi di Sociologia" 1 Anno LVI. Vita e Pensiero: Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Gennaio-Marzo 2018, s. 89.

Central European University Press

 • Irina Tomescu-Dubrow, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Zbigniew Sawiński, Dariusz Przybysz. Dynamics of Class and Stratification in Poland. Budapest-New York: Central European University Press 2018, s. 296.

Zakład Wydawniczy NOMOS

 • Agata Stasińska. Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2018, s. 376.

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

 • Justyna Melonowska. Ordo amoris, amor ordinis. Emancypacja w konserwatyzmie. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2018, s. 226.

Wydawnictwo Naukowe UKSW

 • Marcin Jewdokimow. Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniunowego ujęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2018, s. 278.

Instytut Pamięci Narodowej

 • Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Pod redakcją Karola Nawrockiego i Daniela Wicentego. Gdańsk–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2018, s. 352.

Wydawnictwo Naukowe PWN

 • Krzysztof Świrek. Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018, s. 351.

Instytut Socjologii UW

 • "Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa" 1(08)/2018. Warszawa: Instytut Socjologii UW 2018, s. 168.

 

Książki nadesłane w roku 2017

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Galia Chimiak. The Growth of Non-Governmental Development Organizations in Poland and Their Cooperation with Polish Aid. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 288.
 • Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej, współpraca Marta Karkowska. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 692.
 • Krzysztof Malicki. Poza wspólnotą pamięci. Życie i Zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 364.
 • Katarzyna Andrejuk. Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017, s. 462.

Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

 • "Studi di Sociologia" 4 Anno LIV. Milano: Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Ottobre-Dicembre 2016, s. 303-424.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

 • Jakość życia - analizy, aspekty i konteksty. Pod redakcją Ewy Rokickiej. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 57. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 178.
 • Dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną i atrakcyjny wygląd - społeczne uwarunkowania i praktyki. Pod redakcją Jakuba Ryszarda Stempnia i Krystyny Dzwonkowskiej-Goduli. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 58. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 186.
 • Polityka, różnica, podział (Policy, difference, cleavage). Pod redakcją Marcina Kotrasa. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 59. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 156.
 • Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brzezińska. Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 389.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Anna Sosnowska. Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, s. 308.

Oficyna Naukowa

 • Claudia Snochowska-Gonzalez. Wolność i pisanie. Dorota Masłowska i Andrzej Stasiuk w postkolonialnej Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa 2017, s. 212.

Instytut Socjologii UW

 • "Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa" 1(06)/2017. Warszawa: Instytut Socjologii UW 2017, s. 128.

Wydawnictwa Drugie

 • Marzena Kordaczuk-Wąs. Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwa Drugie 2017, s. 416.

Instytut Rozowju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka. Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017, s. 242.

Znak Horyzont

 • Jerzy Kochanowski. Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957. Kraków: Znak Horyzont 2017, s. 478.
 • Paweł Machcewicz. Muzeum. Kraków: Znak Horyzont 2017, s. 302.

Wydawnicwo Akademickie SEDNO

 • Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Redakcja: Marek Czyżewski, Michał Otrocki, Tomasz Piekot i Jerzy Stachowiak. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2017, s. 402.
 • Polskie sprawy 1945-2015. Warsztaty analizy dyskursu. Redakcja: Marek Czyżewski, Anna Horolets, Krzysztof Podemski i Dorota Rancew-Sikora. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2017, s. 434.

Zakład Wydawniczy NOMOS

 • Tomasz Piróg. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2016, s. 306.

Wydawnictwo Naukowe Katedra

 • Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne. Redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2017, s. 300.

 

Książki nadesłane w roku 2016

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Rafał Smoczyński. The impact of the entrepreneurs’ Catholic religiosity upon shadow economy activities in Poland after 1989. Approaching the moral community perspective. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, s. 233.
 • Towards Electoral Control In Central and Eastern Europe by Joshua Dubrow and Nika Palaguta (eds.). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 307.
 • Dorota Hall. W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 395.
 • Kazimierz M. Słomczyński, Irina Tomescu-Dubrow, J. Craig Jenkins. Democratic Values and Protest Behavior. Harmonization of Data from International Survey Projects. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 282.
 • Krzysztof Malicki i Krzysztof Piróg. Postawy młodzieży ponadgimnazjalnej wobec przeszłości i historii Polski XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 274.
 • Dorota Żuchowska-Skiba. Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 300.
 • Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Edited by Kazimierz M. Slomczynski and Irina Tomescu-Dubrow with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 315.
 • Social Inequality and the Life Course: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Edited by Kazimierz M. Slomczynski and Ilona Wysmułek. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, s. 347.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

 • Procesy społeczne w miastach postprzemysłowych. Pod redakcją Agnieszki Michalskiej-Żyły. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 52. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, s. 176.
 • Metodologiczne i teoretyczne uwarunkowania badań nad emigracją. Pod redakcją Tomasza Ferenca. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 53. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, s. 160.
 • Władza i miasto. Oblicza przemian społeczno-przestrzennych polskich miast. Pod redakcją Iwony Borowik i Grzegorza Kozdrasia. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 54. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, s. 178.
 • Zdrowie i wygląd w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn. Pod redakcją Ewy Malinowskiej. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 55. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, s. 244.
 • Konceptualizacja i rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych. Pod redakcją Ewy Malinowskiej. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 56. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 156.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement do Dzieł. Opracował Antoni Sułek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, s. 260.
 • Mobility to the Edges of Europe: The Case of Iceland and Poland. Edited by Dorota Rancew-Sikora and Unnur Dis Skaptadóttir. Warsaw: Scholar Publishing House 2016, s. 264.
 • Joanna Zalewska. Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015, s. 264.

Wydawnictwa AGH

 • Magdalena Szpunar. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwa AGH 2016, s. 220.

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

 • Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Pod redakcją Katarzyny Górniak, Tatiany Kanasz, Barbary Pasamonik i Joanny Zalwskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2015, s. 360.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 • Anna Mach. Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej. Seria: Monorafie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Warszawa-Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016, s. 439.

Wydawnictwo Znak

 • Piotr Sztompka. Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak 2016, s. 349.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

 • "Societas/Communitas" nr 1-2(19-20). Małe ojczyzny w obrazie socjologicznym i filmowym. Pamięci Stanisława Ossowskiego pod redakcją Joanny Śmigielskiej. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2015.

Wydawnictwo Sejmowe

 • Niemcy. Pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2016, s. 224.

Książki nadesłane w roku 2015

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia. Pod redakcją Urszuli Jareckiej i Anny Wieczorkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2014, s. 450.
 • Marek Krajewski. Fotografia w badaniach socjologicznych: informacja, facylitacja, dospołecznianie. Warszawa: Wydawnicto IFiS PAN 2014, s. 32.
 • Marta Karkowska. Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945-2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2014, s. 358.
 • Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Pod redakcją Antoniny Ostrowskiej i Michała Skrzypka. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, s. 422.
 • Anna E. Kubiak. Pogrzeby to nasze życie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, s. 352.
 • Antonina Ostrowska. Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, s. 318.
 • Piotr Binder. Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2014, s. 336 + 24 kolorowa wkładka.
 • Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach. Pod redakcją Joanny Kurczewskiej i Magdy Lejzerowicz. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2014, s. 334.
 • Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy. Pod redakcją Wojciecha Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, s. 308.
 • Henryk Domański, Artur Pokropek i Tomasz Żółtak. Stratyfikacja społeczna a zachowania polityczne. Kraje europejskie w latach 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, s. 184.
 • Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak. Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, s. 322.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

 • "Societas/Communitas" nr 1(17). Opis obyczajów na początku XXI wieku. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2014.
 • "Societas/Communitas" nr 2-1(18-1). Nowa młodzież w nowym świecie. Pod redakcją Anny Buchner i Katarzyny Kalinowskiej. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2014.
 • "Societas/Communitas" nr 2-2(18-2). Special Issue In Memoriam Aldona Jawłowska. Edited by Jacek Kurczewski. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2014. 

Sociologicke Nakladatelstvi (SLON)

 • Frantisek Znebejanek. Socjologie konfliktu. Praha: Sociologicke Nakladatelstvi (SLON) 2015, s. 172.

Oficyna Naukowa

 • Paweł Żuk. Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa 2015, s. 362.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody. Pod redakcją Mikołaja Lewickiego, Sławomira Mandesa, Anny Przybylskiej, Małgorzaty Sikorskiej i Cezarego Trutkowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015, s. 356.
 • Marek Ziółkowski. Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015, s. 295.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 • „Przegląd Socjologiczny" tom LXIII/1. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2014, s. 216.
 • „Przegląd Socjologiczny" tom LXIII/2. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2014, s. 172.
 • „Przegląd Socjologiczny" tom LXIII/3. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2014, s. 178.
 • „Przegląd Socjologiczny" tom LXIII/4. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2014, s. 178.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

 • Wykluczenie i marginalizacja dzieci i młodzieży - wyzwanie czy klęska społeczeńswa obywatelskiego. Pod redakcją Agnieszki Golczyńskiej-Grondas i Marcjanny Nóżki. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 49. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 220.
 • Kobiety i mężczyźni w "postrodzinnym" świecie. Pod redakcją Emilii Paprzyckiej i Julity Czerneckiej. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 51. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 220.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 • Filip Schmidt. Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji. Seria: Monorafie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Warszawa-Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, s. 514.
 • Sylwia Urbańska. Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Toruń: Wdawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, s. 384.

Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

 • Sociologický časopis / Czech Sociological Review volume 51 (2015): 4.

Zakład Wydawniczy NOMOS

 • Marta Sałkowska. Matka Downa. Piętno. Znaczenie. Strategie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2015, s. 290.

Książki nadesłane w roku 2014

Apostrofa

 • Zenonas Norkus. On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-Communist Transformation. Vilnius: Apostrofa 2012, s. 375.

Sociologické Nakladatelství (SLON)

 • František Znebejánek. Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace. Praha: Sociologické Nakladatelství (SLON) 2013, s. 168.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • Sławomira Kamińska-Berezowska. Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre'a Bourdieu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 336.
 • Krystyna Faliszek, Grzegorz Libor, Rafał Muster, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monika Szpoczek-Sało. Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 152.
 • Małgorzata Suchacka. Transformacja regionu przemysłowgo w kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne województwa śląskiego. Katowiece: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 408.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

 • Podejście LEADER i inne formy aktywizacji społeczności wiejskich. Pod redakcją Elżbiety Psyk-Piotrowskiej i Katarzyny Zajdy. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 44. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, s. 200. 
 • Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie. Pod redakcją Alicji Łajskiej-Formejster i Małgorzaty Synowiec-Piłat. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 45. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, s. 210.
 • Piotr Szukalski. Małżeństwo. Początek i koniec. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, s. 204. 
 • Ład aksjonormatywny w okresie kryzysu. Pod redakcją Danuty Walczak-Duraj i Janusza Mariańskiego. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 48. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 204.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Pod redakcją Andrzeja Kojdera i Zbigniewa Cywińskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014, s. 594.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Jacek Wasilewski. Świadomość zmian globalizacyjnych na polskiej prowincji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014, s. 202.
 • Łukasz Skoczylas. Pamięć społeczna miasta - jej liderzy i odbiorcy. Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, tom VIII. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014, s. 292.

Wydawnictwo Libron

 • Kamil Łuczaj. Świat z drugiej strony ekranu. Studium recepcji treści kultury popularnej przez kobiety wiejskie. Kraków: Wydawnictwo Libron 2013, s. 206.

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Lokalne, narodowe i inne... Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Pod redakcją Piotra Bindera. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2014, s. 298.
 • Fenomen "Solidarności" i zmiana utroju. Polacy 1980-2011. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Adamskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2014, s. 544.
 • Polska - Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego i Franciszka Sztabińskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2014, s. 88 (książka dostępna on-line http://www.ifispan.waw.pl/pliki/sondaz_archiw.pdf) 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

 • Polityka wielokulturowości a migracje. Pod redakcją Małgorzaty Bieńkowskiej i Andrzeja Sadowskiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstkoku 2012, s. 200.
 • Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia. Pod redakcją Mai Biernackiej, Kazimierza Krzysztofka i Andrzeja Sadowskiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2012, s. 292.
 • Małgorzata Bieńkowska. Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2012, s. 252.

Instytut Socjologii UW

 • "Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa" 1(01)/2014. Warszawa: Instytut Socjologii UW 2014, s. 118.

Oficyna Naukowa

 • Anna Kowalska. Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury. Warszawa: Oficyna Naukowa 2014, s. 256.
 • Współczesne oblicza autorytaryzmu. Pod redakcją Piotra Żuka. Warszawa: Oficyna Naukowa 2014, s. 212. 
 • Ossowski z perspektywy półwiecza. Przygotował Antoni Sułek. Warszawa: Oficyna Naukowa 2014, s. 298.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 • „Przegląd Socjologiczny" tom LXII/1. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2013, s. 231.
 • „Przegląd Socjologiczny" tom LXII/2. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2013, s. 212.
 • „Przegląd Socjologiczny” tom LXII/3. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2013, s. 146.
 • „Przegląd Socjologiczny" tom LXII/4. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2013, s. 175.
 • „Przegląd Socjologiczny" Vol. 61, No. 4. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2012, s. 194.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

 • "Societas/Communitas" nr 2(16). Pedagogizacja życia społecznego. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2013.

Wydawnictwo Naukowe PWN SA

 • Honorata Jakubowska. Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie. Warszawa: WN PWN 2014, s. 582. 

Wydawnictwo Sejmowe

 • Litwini. Pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2013, s. 226.

Oxford University Press

 • Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration. Edited by Michael Bernhard and Jan Kubik. New York: Oxford University Pess, s. 362.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 • Anna Wylegała. Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich "ziem odzyskanych". Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, s. 510.


Książki nadesłane w roku 2013

Wydawnictwo IFiS PAN

 • John H. Goldthorpe. O socjologii. Integracja badań i teorii. Przekład Jerzyna Słomczyńska. Wstęp Kazimierz M. Słomczyński i Henryk Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 521.
 • Kulturowe wartości Europy. Pod redakcją Hansa Joasa i Klausa Wiegandta. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 414.
 • Barbara Gąciarz i Jerzy Bartkowski. Samorząd a rozwój. Instytucje – obywatele – podmiotowość. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 384.
 • Magdalena Szpunar. Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 235.
 • Jacek Gądecki. I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 296.
 • Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Tarkowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013, s. 456.
 • Katarzyna Andrejuk. Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013, s. 312.
 • Marek Rymsza. Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013, s. 412.
 • Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji. Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Jareckiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013, s. 232.
 • Urszula Jarecka. Luksus w szarej codzienności. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013, s. 248 + 16 kolorowa wkładka.
 • Krzysztof Jasiecki. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013, s. 486.
 • Hanna Bojar. Rodzina w małym mieście. Z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013, s. 326. 

Zysk i S-ka Wydawnictwo

 • Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie. Redakcja Krzysztof Pietrowicz i Piotr Stankiewicz. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 344.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Izabela Szczygielska. Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 282.
 • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne. Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 421.
 • Adam Miller. Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna. Socjologiczne studium przypadku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 214.
 • Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka i Wojciech Połeć. Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 236. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • Urszula Swadźba. Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 452.
 • „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. Tom 3. Pod redakcją Marka S. Szczepańskiego i Anny Śliz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 185.

Wydawnictwo Antykwa

 • Marta Juza. Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska. Kraków: Wydawnictwo Antykwa 2012, s. 198.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

 • „Societas/Communitas” nr 1(13). Kobiety migracja i praca. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2012.
 • „Societas/Communitas” nr 2(14). Socjologia emocji. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2012.
 • „Societas/Communitas” nr 1(15). Sociology of Law III: History and Development. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2013. 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

 • Jacek Pyżalski. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowsne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2012, s. 320.
 • Mirosław Kowalski i Daniel Falcman. Ideologie nauk społecznych - warianty interpretacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2012, s. 146.
 • Mirosław J. Szymański. Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicz "Impuls" 2013, s. 220.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 • „Przegląd Socjologiczny”, tom LXI/2. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2012, s. 312.
 • „Przegląd Socjologiczny”, tom LXI/3. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2012, s. 132.
 • „Przegląd Socjologiczny”, Vol. 61, No. 4. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2012, s. 194.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Miasta, miejsca i ludzie. Pod redakcją Katarzyny Waniek. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 41. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 258. 
 • Gender Approach in Social Research. Editor Ewa Malinowska. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 43. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 144. 
 • Warsztat badawczy - wybrane zagadnienia metodologiczne. Pod redakcją Anny Kubuak. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 42. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 224.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Lech M. Nijakowski. Rozkosz zemsty. Socjologia hisoryczna mobilizacji ludobójczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013, s. 424.


"Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe

 • Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa. Pod redakcja Kazimiery Wódz. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 270.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

 • Tomasz Sahaj. Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych 2013, s. 186. 

 

Książki nadesłane w roku 2012

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Pod redakcją Hanny Podedwornej i Andrzeja Pilichowskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 232.
 • Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasieckiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 332.
 • Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Misztala i Artura Kościańskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 252.
 • Aleksandra Porankiewicz-Żukowska. Między jednostką a strukturą społeczną. Tożsamość, rola i struktura społeczna w teorii Sheldona Strykera i Petera J. Burke'a. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 172.
 • Małgorzata Dmochowska. Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między Platonem, Amwayem a trollami. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 258.
 • Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa. Pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego i Kazimierza M. Słomczyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 278.
 • Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii. Redakcja Antoni Sułek. Wydanie II. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 554.
 • Jerzy J. Wiatr. Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 238.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • 20 lat transformacji. Śląsk. Refleksje socjologów. Pod redakcją Urszuli Swadźby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, s. 226.
 • O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki. Próby refleksji. Pod redakcją Jacka Wodza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 228.
 • Krzysztof Łęcki. Inny zapis. "Sekretny dziennik" pisarza jako przedmiot badań socjologicznych. Na przykładzie "Dzienników" Stefana Kisielewskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 414.
 • Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych. Pod redakcją Adama Bartoszka i Urszuli Swadźby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 346.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

 • "Societas/Communitas" nr 2(12). Sociology of Law II. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2011.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych. Pod redakcją Marka Kuci. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 174.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę. Redakcja Anna Kwak i Mariola Bieńko. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 314.
 • Sławomir Mandes. Świat przeżywany w socjologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 312.
 • Pamięć utraconych ojczyzn. Redakcja naukowa Ewa Nowicka i Aleksandra Bilewicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 252.
 • Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego. Redakcja naukowa Tomasz Maślanka i Konstanty Strzyczkowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 337.
 • Arkadiusz Peisert. Spółdzielnie mieszkaniowe: pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009, s. 250.  
Rosyjska Akademia Nauk
 • Dawydowskije cztenija. Istoriczeskije gorizonty tieorieticzeskoj socyołogii [Czytanie Dawydowa. Historyczne horyzonty socjologii teoretycznej]. Moskwa: Institut Socyołogii RAN 2011, s. 276.
 • „Socis. Socyołogiczeskije issledowanija” [Socis. Badania socjologiczne - miesięcznik naukowy i społeczno-polityczny RAN] nr 12/2011 i 1/2012.

Białoruski Uniwersytet Państwowy

 • „Socyołogija. Nauczno-tieorieticzeskij żurnał” [Socjologia. Czasopismo naukowo-teoretyczne, Białoruski Uniwersytet Państwowy] nr 4/2011.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Miasta, miejsca i ludzie. Pod redakcją Andrzeja Majera i Agnieszki Michalskiej-Żyły. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 36. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 158.
 • Przestrzeń i instytucje w środowisku wiejskim. Pamięci Profesora Wacława Piotrowskiego. Pod redakcją Agnieszki Michalskiej-Żyły i Pawła Starosty. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 37. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 208.
 • Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwiązanie. Pod redakcją Jolanty Grotowskiej-Leder. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 38. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 244.
 • Społeczne konteksty i dylematy realizacji ról płciowych. Pod redakcją Ewy Malinowskiej. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 39. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 192.
 • Ład czy bezład moralny - ku społeczeństwu bez moralność? Pod redakcją Janusza Mariańskiego i Danuty Walczak-Duraj. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 40. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 318.
 • Piotr Szukalski. Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 208.

Difin

 • Słownik socjologii jakościowej. Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński. Warszawa: Difin 2012, s. 350.
 • Władysław Misiak. Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy. Warszawa: Difin 2012, s. 136.
 • Fenomen kontroli ciała. Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski. Warszawa: Difin 2012, s. 227.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

 • Piotr Sztompka. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Nowe poszerzone wydanie. Kraków: Wydawnictwo Znak 2012, s. 728.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 • Przegląd Socjologiczny.Tom LX/2-3. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2011, s. 438.
 • Przegląd Socjologiczny. Tom LX/4. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Socjologiczne 2011, s. 160.

Uniwersytet Łódzki

 • Przedsiębiorstwa spin-off i spin-out. Przewodnik praktyczny. Łódź: Uniwersytet Łódzki 2011, s. 272.

Wydawnictwo Sejmowe

 • Czesi. Pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2012, s. 146.
 • Karaimi. Pod redakcją Beaty Machul-Telus. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2012, s. 254+15 kolorowych ilustracji.

Wydawnictwo GAJT 1991 s.c.

 • Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców. Pod redakcją Kamilli Dolińskiej i Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak. Wrocław: Wydawnictwo GAJT 2011, s. 178.
 • Sąsiedztwa III RP - Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva. Zagadnienia społeczne. Pod redakcją Marcina Dębickiego i Julity Makaro. Wrocław: Wydawnictwo GAJT 2012, s. 296.

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku

 • Daniel Wicenty. Załamania na froncie ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia '80 do stanu wojennego. Gdańsk: IPN 2012, s. 650.

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

 • Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce. Redakcja naukowa Krzysztof Derejski, Jacek Kubera, Stanisław Lisiecki i Roman Macyra. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM 2012, s. 308.

Książki nadesłane w roku 2011

Wydawnictwo IFiS PAN

 • National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective. Edited by  Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Joshua Kjerulf Dubrow. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 217.
 • Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. Pod redakcją Włodzimierza Piątkowskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 240.
 • Katastrofa smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne i medialne. Pod redakcją Piotra Glińskiego i Jacka Wasilewskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 290.
 • Franciszek Sztabiński. Ocena jakości danych w badaniach surveyowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 292.
 • Henryk Domański i Artur Pokropek. Podziały terytorialne, globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 367.
 • Ludwik Krzywicki. Za Atlantykiem. Ważenia z podróży po Ameryce. Wydanie fototypiczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 340.
 • Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? Pod redakcją Anny Śliz i Marka S. Szczepańskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 297.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 
 • Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim. Pod redakcją Piotra Szukalskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010, s. 218.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 • Młodzi w kulturze. Redakcja naukowa Lesław Michałowski, Krzysztof Stachura i Piotr Zbieranek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010, s. 268.
 • W sieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni. Redakcja Krzysztof Stachura. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010, s. 172.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Katarzyna Szkuta. Wytwarzanie poczucia normalności w rozmowie codziennej. Studium Socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 262.
 • Polska po 20 latach wolności. Redakcja Marta Bucholc, Sławomir Mandes, Tadeusz Szawiel i Joanna Wawrzyniak. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011, s. 605.

Oficyna Naukowa

 • Łukasz Afeltowicz. Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki. Warszawa: Oficyna Naukowa 2011, s. 245.

Impuls

 • Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem. Redakcja naukowa Beaat Machul-Telus, Urszula Markowska-Manista i Lech M. Nijakowski. Kraków: Impuls 2011, s. 306.
 • Krystyna Marzec-Holka. Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Kraków: Impuls 2011, s. 322.
 •  
Wydawnictwo Biblioteka Fundacja Instytut Inicjatyw Społecznych Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uczeń i student niepełnosprawny - warunki życia i nauki. Pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej i Grazyny Mikołajczyk-Lerman. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka Fundacja Instytut Inicjatyw Społecznych Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 154.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

 • "Societas/Communitas" nr 1 (11). Antropologia polityczna. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2011.

Narodowe Centrum Kultury

 • David Morley. Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość. Przełożyła Jolanta Mach. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2011, s. 375.

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

 • Kamil M. Kaczmarek. Guru - uczniowie - wspólnota. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM 2010, s. 215.

Difin

 • Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. Pod redakcją Doroty Mroczkowskiej. Warszawa: Difin 2011, s. 254.

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

 • Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. Redakcja naukowa Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, współpraca Marek Krajewski. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana 2011, s. 253.

Institute of Psychiatry and Neurology

 • Peter Anderson and Ben Baumberg. Cost benefit analyses of alcohol policy - a primer. Warsaw: Institute of Psychiatry and Neurology 2010, s. 54.
 • Jacek Moskalewicz and Janusz Sierosławski. Drinking population surveys - guidance document for standardized approach. Warsaw: Institute of Psychiatry and Neurology 2010, s. 72.

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 • Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia. Wybór, wprowadzenie i opracowanie Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Robert Geisler, Borys Cymbrowski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2011, s. 456.

Książki nadesłane w roku 2010

Wydawnictwo IFiS PAN

 • Kobiety Feminizm - Demokracja. Pod redakcją Bogusławy Budrowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2009, s. 367.
 • Werner Sombart. Żydzi i życie gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 456. Reprint wydania z 1913 roku.
 • Zbigniew Sawiński. Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 400.
 • Piotr Weryński. Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 355.
 • Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek integracji społecznej i aktywności zawodowej. Pod redakcją Barbary Gąciarz. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 294.
 • Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2009, s. 675.
 • Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rycharda i Henryka Domańskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 232.
 • Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady.Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Ireneusza Sadowskiego i Alicji Zawistowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku 2010, s. 404.
 • Spektakle zmysłów. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 376.
 • Praktyki obywatelskie Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Raciborskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2010, s. 346.

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

 • Justyna Iwona Klingemann. Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Tom XI Prac Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 215.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Králové – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej. Pod redakcją Wojciecha Świątkiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 228.
 • Wojciech Świątkiewicz. Między sekularyzacją i deprywatyzacją. Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, s. 239.
 • Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. Tom 1. Pod redakcją Wojciecha Świątkiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, s. 311.
 • Deficyty badań śląskoznawczych. Pod redakcją Marka S. Szczepańskiego, Tomasza Nawrockiego i Andrzeja Niesporka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, s. 231.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Nauki społeczne. Pod redakcją naukową Antoniego A. Kamińskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, s. 217.

Zakład Wydawniczy Nomos

 • Jan Domaradzki. Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2010, s. 478.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Karolina Sztandar-Sztanderska. Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre'a Bourdieu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 108.

Wydawnictwo WAM

 • Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna. Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, s. 164.

Oficyna Naukowa

 • Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów. Wybór, opracowanie i wprowadzenie Jan Surman i Gerald Mozetič. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, s. 533.
 • Anna Matuchniak-Krasuska. Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, s. 272.
 • Maryla Hopfinger. Literatura i media po 1989 roku. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, s. 300.
 • Janusz Mariański. Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, s. 296.
 • Dirk Kaesler. Weber. Życie i dzieło. Przełożyła Sława Lisiecka. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, s. 316.
 • Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Redaktor naukowy Piotr Żuk. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, s. 300.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Polskie społeczeństwo patriarchalne w procesie zmian. Pod redakcją Ewy Malinowskiej. Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica 34. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009, s. 223.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 • Agnieszka Kolasa-Nowak. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 203.
 • Małgorzata Stępnik. Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 158.

Wydawnictwo Adam Marszałek

 • Maciej Kowalewski. Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, s. 226.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

 • Maria Wincławska. Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 274.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Kamila Dolińska. Potoczny i ideologiczny poziom doświadczenia śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności? Seria: Socjologia XLVIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 172.
 • Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka. Redakcja: Zbigniew Kurcz, Iwona Taranowicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, s. 462.

Wydawnictwo Naukowe Semper

 • Barbara Wiśniewska-Paź.Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej koncepcji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2009, s. 431.

Wydawnictwo Iskry

 • Lech M. Nijakowski. Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2010, s. 498.

Wydawnictwo Biblioteka

 • Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności. Pod redakcją Doroty Kałuży i Piotra Szukalskiego. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka 2010, s. 267.
 • Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Pod redakcją Doroty Kałuży i Piotra Szukalskiego. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka 2010, s. 311.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

 • "Societas/Communitas" nr 2 (10). Język prpagandy a kreacje rzeczywistości. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 2010.

Oficyna Wydawnicza AFM

 • Joanna Bierówka. Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2009, s. 255.
 • Katarzyna Brataniec. Zachód i Islam. Dylematy relacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2009, s. 276.
 • Anna Karnat-Napieracz. Tożsamość, czyli świadomość redivivus. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2009, s. 349.
 • Paulina Sekuła. Kultura polityczna, a konsolidacja demokracji. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2009, s. 320.
 • Magdalena Ślusarczyk. Spory o edukację wczoraj i dziś. Społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform oświatowych – porównanie Polski i Niemiec. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2010, s. 248.

Książki nadesłane w roku 2009

Wydawnictwo Naukowe PWN

 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23