Wersja polska nglish version
   

Sprzedaż i prenumerata

Szanowni Czytelnicy i Prenumeratorzy!

Redakcja "Studiów Socjologicznych" uprzejmie informuje, iż kwartalnik nasz można nabywać w  Wydawnictwie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, ul. Nowy Swiat 72, pok. 235, tel. (22) 657-28-61 (e-mail: publish@ifispan.waw.pl ).

Prenumeratę "Studiów Socjologicznych" prowadzi Ruch S.A., KolporterGarmond Press. Roczny koszt obejmujący 4 numery wynosi 120 zł + VAT. Można też zamówić numery "Studiów Socjologicznych" z lat ubiegłych.

Pojedyncze artykuły z numerów od 2005 roku można kupić, korzystając z Central and Eastern Europe Online Library (www.ceeol.com).

 

 

 

 

 

 

 

 

  
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23