Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Witamy na zmienionej stronie internetowej „Studiów Socjologicznych”. Chętnie poznamy Wasze uwagi na jej temat: piszcie na redakcja@studiasocjologiczne.pl.

Zwracamy uwagę na nowe wymogi dla autorów i nowy zapis bibliograficzny.

Zachęcamy do zapisywania się do naszego newslettera. Będziemy w nim informować o nowych numerach „Studiów Socjologicznych”, o wybranych artykułach i innych aspektach naszej działalności. 

„Studia Socjologiczne” są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. W wersji drukowanej ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Obecnie dostępne są również w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (open access).

„Studia Socjologiczne” publikują artykuły po polsku i angielsku, ze wszystkich dziedzin socjologii i z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Nasze łamy otwarte są dla polemik i debat naukowych, publikujemy również recenzje książek.

Teksty nadsyłane do „Studiów Socjologicznych” podlegają anonimowym recenzjom wedle formuły peer-reviewed, double-blind i publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych – 3.0 Polska [CC BY-NC-ND 3.0 PL]. Teksty mogą być też publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (CC BY 3.0 PL) na wniosek autorów tekstów, jeśli jest to związane z wymogami instytucji finansującej badania.

Pełne teksty artykułów z ostatnich lat dostępne są online:

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 4/2023 (251)