Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Redakcja

Redaktor naczelny:

Jacek Wasilewski (Instytut Studiów Politycznych PAN): jwasilew@swps.edu.pl

Sekretarz redakcji:

Jan Frydrych (Instytut Filozofii i Socjologii PAN):  redakcja@studiasocjologiczne.pl

Redaktorzy tematyczni:

 • Wojciech Adamek (Uniwersytet Jagielloński) – klasyczna myśl socjologiczna oraz dział recenzji, listów i polemik
 • Marta Bucholc (Uniwersytet Warszawski, Centre de recherche en science politique, Université Saint-Louis Bruxelles) – socjologia humanistyczna
 • Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – socjologia struktur społecznych i mobilności
 • Mariusz Dzięglewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – demografia społeczna, migracje, socjologia literatury i sztuki
 • Anna Horolets (Uniwersytet Warszawski) – antropologia społeczna
 • Piotr Jabkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – redaktor statystyczny; metodologia badań ilościowych, badania jakości życia
 • Katarzyna Kajdanek (Uniwersytet Wrocławski) – socjologia miasta, socjologia przestrzeni, społeczności lokalne
 • Aneta Piekut (University of Sheffield) – studia migracyjne, metody badawcze
 • Krzysztof Pietrowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – analityk bibliometryczny; współczesne teorie socjologiczne, socjologia nauki, technologii i Internetu
 • Małgorzata Sikorska (Uniwersytet Warszawski) – socjologia życia rodzinnego i intymności, socjologia dzieciństwa
 • Michał Sitek (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – socjologia ekonomiczna, studia edukacyjne
 • Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – socjologia kultury, rodziny i obyczajów
 • Radosław Tyrała (Akademia Górniczo-Hutnicza) – socjologia religii, socjologia ruchów społecznych

 

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)