Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Redakcja

Redaktor naczelny:

Jacek Wasilewski (Instytut Studiów Politycznych PAN): jwasilew@swps.edu.pl

Sekretarz redakcji:

Anna Piotrowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN):  redakcja@studiasocjologiczne.pl

Redaktorzy tematyczni:

 • Wojciech Adamek (Uniwersytet Jagielloński) – klasyczna myśl socjologiczna oraz dział recenzji, listów i polemik
 • Marta Bucholc (Uniwersytet Warszawski, Centre de recherche en science politique, Université Saint-Louis Bruxelles) – socjologia humanistyczna
 • Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – socjologia struktur społecznych i mobilności
 • Mariusz Dzięglewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - demografia społeczna, migracje, socjologia literatury i sztuki
 • Anna Horolets (Uniwersytet Warszawski) – antropologia społeczna
 • Piotr Jabkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) - redaktor statystyczny; metodologia badań ilościowych, badania jakości życia
 • Katarzyna Kajdanek (Uniwersytet Wrocławski) - socjologia miasta, socjologia przestrzeni, społeczności lokalne
 • Krzysztof Pietrowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - analityk bibliometryczny; współczesne teorie socjologiczne, socjologia nauki, technologii i Internetu
 • Małgorzata Sikorska (Uniwersytet Warszawski) - socjologia życia rodzinnego i intymności, socjologia dzieciństwa
 • Michał Sitek (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) - socjologia ekonomiczna, studia edukacyjne
 • Mikołaj Stanek (Universidad de Salamanca) – socjologia religii, analizy demograficzne
 • Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – socjologia kultury, rodziny i obyczajów

 

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2023 (248)