Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Indeksowanie

Za publikacje w „Studiach Socjologicznych” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 70 punktów.

Studia Socjologiczne” są indeksowane w bazie Scopus (Elsevier):
  • SJR 2021 (Scimago Journal Rank) = 0,210.
  • CiteScore 2021 = 0,386.
SCImago Journal & Country Rank

Nadto, nasz kwartalnik jest indeksowany i rejestrowany w:

  • ERIH PLUS
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Social Science Citation Index
  • Social Scisearch
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus
  • ProQuest.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)