Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Wydawcy

„Studia Socjologiczne” wydawane są przez Polską Akademię Nauk, działającą poprzez Instytut Filozofii i Socjologii (ifispan.pl) i Komitet Socjologii (www.kspan.pan.pl) oraz przez Uniwersytet Warszawski, działający poprzez Wydział Socjologii  (www.is.uw.edu.pl). 

W bieżącej pracy redakcyjnej naszymi bezpośrednimi partnerami są Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy władzom i pracownikom obu placówek za współpracę.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)