Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Wydawcy

„Studia Socjologiczne” wydawane są przez Polską Akademię Nauk, działającą poprzez Instytut Filozofii i Socjologii (ifispan.pl) i Komitet Socjologii (www.kspan.pan.pl) oraz przez Uniwersytet Warszawski, działający poprzez Wydział Socjologii  (www.is.uw.edu.pl). 

W bieżącej pracy redakcyjnej naszymi bezpośrednimi partnerami są Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy władzom i pracownikom obu placówek za współpracę.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 4/2023 (251)