Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Rada redakcyjna

Paul Blokker (Univesity of Bologna)
Michael Burawoy (University of California Berkeley)
Krzysztof Jasiewicz (Washington and Lee University)
Krzysztof Koseła (Uniwersytet Warszawski)
Ireneusz Krzemiński (Uniwersytet Warszawski)
Jan Kubik (Rutgers University; University College London)
Jolanta Kulpińska (Uniwersytet Łódzki)
Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza)
David Ost (Hobart and William Smith Colleges)
Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński)
Kazimierz M. Słomczyński (Ohio State University; Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski)
Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)