Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Recenzenci

Lista stałych recenzentów

 • Łukasz Afeltowicz (AGH)
 • Dominik Antonowicz (UMK)
 • Agata Bachórz (UG)
 • Ewa Banaszak (UWr)
 • Mariusz Baranowski (UAM)
 • Sławomir Bartnicki (UWB)
 • Witold Betkiewicz (ISP PAN)
 • Joanna Bielecka-Prus (UMCS)
 • Krzysztof Bierwiaczonek (UŚ)
 • Irena Borowik (UJ)
 • Stanisław Burdziej (UMK)
 • Michał Cebula (UWr)
 • Piotr Cichocki (UAM)
 • Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS)
 • Marek Czyżewski (UŁ)
 • Piotr Długosz (UP w Krakowie)
 • Jan Domaradzki (U Med. Poznań)
 • Rafał Drozdowski (UAM)
 • Agata Dziuban (UJ)
 • Grzegorz Ekiert (Harvard University)
 • Kamil Filipek (UMCS)
 • Jarosław Flis (UJ)
 • Jacek Gądecki (AGH)
 • Małgorzata Głowacka-Grajper (UW)
 • Jolanta Grotowska-Leder (SGGW)
 • Katarzyna Growiec (Uniwersytet SWPS)
 • Dorota Hall (IFiS PAN)
 • Jacek Haman (UW)
 • Barbara Jabłońska (UJ)
 • Honorata Jakubowska (UAM)
 • Krzysztof Jasiewicz (Washington and Lee University)
 • Dariusz Jemielniak (Koźmiński University)
 • Marta Juza (UP w Krakowie)
 • Michał Kaczmarczyk (UG)
 • Sławomir Kapralski (UP w Krakowie)
 • Arkadiusz Karwacki (UMK)
 • Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS)
 • Aleksandra Kołtun (UMCS)
 • Joanna Konieczna-Sałamatin (UW)
 • Michał Kotnarowski (IFiS PAN)
 • Maciej Kowalewski (USz)
 • Kazimierz Krzysztofek (Uniwersytet SWPS)
 • Łukasz Krzyżowski (U of Western Australia)
 • Jan Kubik (Rutgers University)
 • Julia Kubisa (UW)
 • Emanuel Kulczycki (UAM)
 • Katarzyna Leszczyńska (AGH)
 • Jerzy Leszkowicz-Baczyński (UZ)
 • Aleksandra Lis (UAM)
 • Irena Machaj (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
 • Tomasz Masłyk (AGH)
 • Piotr Matczak (UAM)
 • Anna Matuchniak-Mystkowska (UŁ)
 • Krzysztof Mączka (UAM)
 • Ewa Michna (UJ)
 • Adam Mrozowicki (UWr)
 • Lech Nijakowski (UW)
 • Piotr Nowak (UJ)
 • Magdalena Nowicka (Humbold University)
 • Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)
 • Marta Olcoń-Kubicka (IFiS PAN)
 • Antonina Ostrowska (IFiS PAN)
 • Daniel Płatek (ISP PAN)
 • Artur Pokropek (IFiS PAN)
 • Dominika Polkowska (UMCS)
 • Dorota Praszałowicz (UJ)
 • Adam Przeworski (New York University)
 • Paula Pustułka (Uniwersytet SWPS)
 • Robert Pyka (UŚ)
 • Dorota Rancew-Sikora (UG)
 • Tomasz Sahaj (AWF Poznań)
 • Piotr Sałustowicz (Uniwersytet SWPS)
 • Krystyna Slany (UJ)
 • Kazimierz M. Słomczyński (IFiS PAN, Ohio State University)
 • Marta Smagacz-Poziemska (UJ)
 • Justyna Struzik (UJ)
 • Antoni Sułek (UW)
 • Anna Szwed (UJ)
 • Anna Śliz (UO)
 • Ruta Śpiewak (IRWiR PAN)
 • Iwona Taranowicz (UWr)
 • Anna Turner (IFiS PAN)
 • Przemysław Wechta (UAM)
 • Jan Winczorek (UW)
 • Renata Włoch (UW)
 • Kazimiera Wódz (UŚ)
 • Michał Wróblewski (UMK)
 • Katarzyna Wyrzykowska (IFiS PAN)
 • Iwona Zielińska (APS)
 • Maria Zielińska (UZ)
 • Aldona Żurek (UAM)

Lista recenzentów opiniujących teksty opublikowane w 2023 roku

 • Wojciech Adamek
 • Agata Bachórz
 • Ewa Banaszak
 • Mariusz Baranowski
 • Joanna Bielecka-Prus
 • Krzysztof Bierwiaczonek
 • Marta Bucholc
 • Michał Cebula
 • Małgorzata Dzimińska
 • Henryk Domański
 • Łukasz Dominiak
 • Mariusz Dzięglewski
 • Agata Dziuban
 • Piotr Jabkowski
 • Michał Kaczmarczyk
 • Arkadiusz Karwacki
 • Anna Kiersztyn
 • Aleksandra Kołtun
 • Agata Komendant-Brodowska
 • Joanna Konieczna-Sałamatin
 • Katarzyna Leszczyńska
 • Jerzy Leszkowicz-Baczyński
 • Irena Machaj
 • Adam Mrozowicki
 • Lech Nijakowski
 • Konrad Pędziwiatr
 • Tomasz Piróg
 • Dorota Praszałowicz
 • Paula Pustułka
 • Małgorzata Sikorska
 • Michał Sitek
 • Piotr Stankiewicz
 • Karolina Sztandar-Sztanderska
 • Anna Szwed
 • Anna Śliz
 • Iwona Taranowicz
 • Jacek Wasilewski
 • Dorota Węziak-Białowolska
 • Jan Winczorek
 • Michał Wróblewski
 • Katarzyna Wyrzykowska
 • Aldona Żurek

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)