Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Recenzenci

Recenzenci (lista zaktualizowana w czerwcu 2022 roku)

 • Łukasz Afeltowicz (AGH)
 • Agata Bachórz (UG)
 • Ewa Banaszak (UWr)
 • Mariusz Baranowski (UAM)
 • Sławomir Bartnicki (UWB)
 • Witold Betkiewicz (ISP PAN)
 • Joanna Bielecka-Prus (UMCS)
 • Krzysztof Bierwiaczonek (UŚ)
 • Irena Borowik (UJ)
 • Stanisław Burdziej (UMK)
 • Michał Cebula (UWr)
 • Piotr Cichocki (UAM)
 • Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS)
 • Marek Czyżewski (UŁ)
 • Piotr Długosz (UP w Krakowie)
 • Rafał Drozdowski (UAM)
 • Agata Dziuban (UJ)
 • Grzegorz Ekiert (Harvard University)
 • Kamil Filipek (UMCS)
 • Jarosław Flis (UJ)
 • Jacek Gądecki (AGH)
 • Małgorzata Głowacka-Grajper (UW)
 • Katarzyna Growiec (Uniwersytet SWPS)
 • Dorota Hall (IFiS PAN)
 • Jacek Haman (UW)
 • Barbara Jabłońska (UJ)
 • Honorata Jakubowska (UAM)
 • Krzysztof Jasiewicz (Washington and Lee University)
 • Dariusz Jemielniak (Koźmiński University)
 • Marta Juza (UP w Krakowie)
 • Michał Kaczmarczyk (UG)
 • Sławomir Kapralski (UP w Krakowie)
 • Arkadiusz Karwacki (UMK)
 • Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS)
 • Aleksandra Kołtun (UMCS)
 • Joanna Konieczna-Sałamatin (UW)
 • Radosław Kossakowski (UG)
 • Michał Kotnarowski (IFiS PAN)
 • Maciej Kowalewski (USz)
 • Kazimierz Krzysztofek (Uniwersytet SWPS)
 • Łukasz Krzyżowski (University of Western Australia)
 • Jan Kubik (Rutgers University; University College London)
 • Julia Kubisa (UW)
 • Emanuel Kulczycki (UAM)
 • Katarzyna Leszczyńska (AGH)
 • Aleksandra Lis (UAM)
 • Irena Machaj (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
 • Tomasz Masłyk (AGH)
 • Piotr Matczak (UAM)
 • Anna Matuchniak-Mystkowska (UŁ)
 • Krzysztof Mączka (UAM)
 • Ewa Michna (UJ)
 • Adam Mrozowicki (UWr)
 • Lech Nijakowski (UW)
 • Piotr Nowak (UJ)
 • Magdalena Nowicka (Humbold University, Berlin)
 • Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)
 • Marta Olcoń-Kubicka (IFiS PAN)
 • Antonina Ostrowska (IFiS PAN)
 • Daniel Płatek (ISP PAN)
 • Artur Pokropek (IFiS PAN)
 • Dominika Polkowska (UMCS)
 • Dorota Praszałowicz (UJ)
 • Adam Przeworski (New York University)
 • Robert Pyka (UŚ)
 • Dorota Rancew-Sikora (UG)
 • Tomasz Sahaj (AWF Poznań)
 • Piotr Sałustowicz (Uniwersytet SWPS)
 • Krystyna Slany (UJ)
 • Kazimierz M. Słomczyński (IFiS PAN, Ohio State University)
 • Marta Smagacz-Poziemska (UJ)
 • Justyna Struzik (UJ)
 • Antoni Sułek (UW)
 • Marek S. Szczepański (UŚ)
 • Anna Śliz (UO)
 • Ruta Śpiewak (IRWiR PAN)
 • Iwona Taranowicz (UWr)
 • Anna Turner (IFiS PAN)
 • Przemysław Wechta (UAM)
 • Jan Winczorek (UW)
 • Renata Włoch (UW)
 • Kazimiera Wódz (UŚ)
 • Michał Wróblewski (UMK)
 • Katarzyna Wyrzykowska (IFiS PAN)
 • Iwona Zielińska (APS)
 • Maria Zielińska (UZ)
 • Aldona Żurek (UAM)

Lista recenzentów opiniujących teksty opublikowane w 2022 roku

 • Wojciech Adamek
 • Agata Bachórz
 • Sławomir Bartnicki
 • Joanna Bielecka-Prus
 • Krzysztof Bierwiaczonek
 • Irena Borowik
 • Stanisław Burdziej
 • Jacek Burski
 • Michał Cebula
 • Mikołaj Cześnik
 • Piotr Cichocki
 • Henryk Domański
 • Łukasz Dominiak
 • Małgorzata Głowacka-Grajper
 • Katarzyna Growiec
 • Dorota Hall
 • Jacek Haman
 • Dariusz Jemielniak
 • Marta Juza
 • Katarzyna Kajdanek
 • Joanna Konieczna-Sałamatin
 • Ewa Kopczyńska
 • Michał Kotnarowski
 • Maciej Kowalewski
 • Łukasz Krzyżowski
 • Julia Kubisa
 • Katarzyna Leszczyńska
 • Anna Matuchniak-Mystkowska
 • Ewa Michna
 • Adam Mrozowicki
 • Lech Nijakowski
 • Magdalena Nowicka
 • Magdalena Nowicka-Franczak
 • Michał Nowosielski
 • Edyta Pietrzak
 • Daniel Płatek
 • Artur Pokropek
 • Paula Pustułka
 • Anna Radiukiewicz
 • Dorota Rancew-Sikora
 • Piotr Sałustowicz
 • Karolina Sikorska
 • Krystyna Slany
 • Kazimierz Słomczyński
 • Mikołaj Stanek
 • Agata Stasik
 • Piotr Szukalski
 • Iwona Taranowicz
 • Anna Turner
 • Jacek Wasilewski
 • Przemysław Wechta
 • Kazimiera Wódz
 • Michał Wróblewski
 • Katarzyna Wyrzykowska
 • Aldona Żurek

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2023 (250)