Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Sprzedaż i prenumerata

Studia Socjologiczne” można nabywać w księgarni internetowej Wydawnictwa IFiS PAN (www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo) oraz w redakcji w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pok. 235, tel. +48 22 657-28-61.

Prenumeratę prowadzi Ruch S.A.Kolporter i Garmond Press.

Pojedyncze artykuły można kupić w Central and Eastern Europe Online Library (www.ceeol.com).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2022 (245)