Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Sprzedaż i prenumerata

Studia Socjologiczne” można nabywać w księgarni internetowej Wydawnictwa IFiS PAN (https://ifispan.pl/shop/) oraz w redakcji w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pok. 235, tel. +48 22 657-28-61.

Prenumeratę prowadzi Ruch S.A.Kolporter i Garmond Press.

Pojedyncze artykuły można kupić w Central and Eastern Europe Online Library (www.ceeol.com).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)